CANCELAR
ACEPTAR

Volver a situación previa COVID en relación as terrazas

Monica Ferro Rodríguez 21 de febrero de 2024 15:51
Parto da idea de retomar a situación antes da pandemia na que primaban os intereses xerais, non só os da hostelería. É necesario regular para todos non para uns poucos.
- Non debería autorizarse terrazas que ocupen a calzada ou zonas de estacionamento.
- É necesario establecer unha distancia mínima entre a localización dunha terraza e o acceso a unha residencia particular, por razóns de accesibilidade e intimidade.
- Regular a distancia entre as terrazas de distintos establecementos.
- O control de consumo de tabaco.

- Limitacions nos elementos das terrazas que dificultan ou impiden a circulación de personas cegas ou con discapacidade.
- Prohición de colocar terrazas fixas que impidan e dificulten o acceso a vivendas e edificios por cuestión de seguridade.
- Regular as terrazas que están sobre as beirarruas ou próximo a elas se impiden a visibilidade dos peóns e o seu acceso ás vías públicas.


E necesario regular para todos.
 
COMENTARIOS
Enviar
Cancelar
Guardar
Сomentario
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo